Tìm Hiểu Tiêu Chuẩn Để Lựa Chọn Giảng Viên

TIÊU CHUN Đ TUYN CHN GING VIÊN ĐI HC

5 Tiêu chuẩn chung để tuyển chọn giảng viên:

 1. Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt
 2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên dạy các môn lý thuyết  của chương trình đào tạo đại học. Có bằng tiến sĩ đối với giảng viên dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
 3. Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc
 4. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp
 5. Lý lịch bản thân rõ ràng

Ngoài ra những tiêu chuẩn riêng dành cho giảng viên  hạng I, hạng II, hạng III

TIÊU CHUN  V TRÌNH Đ ĐÀO TO, BI DƯỠNG

 • Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính hạng II
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của bộ GDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

TIÊU CHUN V TRÌNH Đ ĐÀO TO BI DƯỠNG ĐI VI GING VIÊN CHÍNH HNG II

 • Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính hạng II
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của bộ GDĐT ban hành Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của bộ thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

TIÊU CHUN V TRÌNH Đ ĐÀO TO BI DƯỠNG ĐI VI GING VIÊN HNG III

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 

Facebook Comments

Keywords: , , , , ,