ý nghĩa của công tac văn thư lưu trữ

Ý Nghĩa Của Công Tác Văn Thư Lưu Trữ

VỊ TRÍ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Vị trí của công tác văn thư Công tác văn thư được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung. Trong Văn phòng, công tác văn thư không thể thiếu được và là nội dung quan trọng, chiếm một phần rất lớn trong nội dung hoạt động của Văn phòng. Như vậy, công tác văn thư gắn liền với hoạt động của các cơ quan được xem như một mặt hoạt …

11 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ