địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm

Những Khó Khăn Của Giáo Viên Khi Mới Ra Trường

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NHỮNG NHÀ GIÁO KHI MỚI RA TRƯỜNG Hiện nay rất nhiều giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ sư phạm giảng dạy về trình độ chuyên môn cũng như việc áp dụng những phương pháp giảng dạy và bài giảng sao cho học trò của mình hiểu và nắm vững được những gì mà người thầy, người cô muốn truyền đạt. Hầu như ai ai mới ra trường cũng đều gặp phải những khó khăn riêng …

11 Tháng Mười 2018| Nghiệp vụ sư phạm

Văn Bằng, Chứng Chỉ Dự Thi Công Chức, Viên Chức

QUY ĐỊNH CHUẨN THEO CÔNG VĂN SỐ 1814/SNV-ĐTBDTD CỦA SỞ NỘI VỤ VỀ ĐIỀU KIỆN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC   Thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công …

2 Tháng Mười 2018| Các văn bản