chứng chỉ văn thư lưu trữ

Ý Nghĩa Của Công Tác Văn Thư Lưu Trữ

VỊ TRÍ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Vị trí của công tác văn thư Công tác văn thư được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung. Trong Văn phòng, công tác văn thư không thể thiếu được và là nội dung quan trọng, chiếm một phần rất lớn trong nội dung hoạt động của Văn phòng. Như vậy, công tác văn thư gắn liền với hoạt động của các cơ quan được xem như một mặt hoạt …

11 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Hướng Dẫn Cách Trình Bày Văn Bản

BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2001/TT-BNV VỀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN STT Thành phần thể thức và chi tiết trình bày Loại chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Ví dụ minh họa 1 Quốc hiệu         - Dòng trên In hoa 12-13 Đứng, đậm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Dòng dưới In thường 13-14 Đứng, đậm Độc lập - Tự do - Hạnh …

3 Tháng Mười 2018| Các văn bản

Tìm Hiểu Văn Thư Lưu Trữ Trong Công Cuộc Đổi Mới

VĂN THƯ LƯU TRỮ - CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Công tác văn thư là một hoạt động thường xuyên của mọi cơ quan trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Ngay từ khi cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước ta đã có những quy định cụ thể về công tác này. Cùng với sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các thời kỳ, trên thực tế công tác văn thư trong các cơ quan cũng ngày càng được củng cố, nhất là trong giai đoạn hội …

3 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ