chứng chỉ chuẩn chức danh

Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Cho Giáo Viên THPT

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  I. NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG I Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN: 12 tiết Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và …

11 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Nội Dung Khóa Đào Tạo Chứng Chỉ Chuẩn Chức Danh Cho Giáo Viên THCS

LỚP CHỨNG CHỈ  BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 0976 250 011 - 0979 8686 20 - 0968 8686 45 I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THCS HẠNG I Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN: 12 tiết Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết Xu hướng đổi mới quản lý …

11 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Tiểu Học

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 0976250011-0968868645-0979868620 I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề): Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: 60 tiết Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết Xu hướng đổi mới …

9 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp

KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP MẦM NON - TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 0976250011 - 0968 8686 45 - 09798686 20 MỘT SỐ CÂU HỎI GIÁO VIÊN THƯỜNG THẮC MẮC VỀ CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Câu 1: Tôi đã là giáo viên THCS hiện đang giữ hạng II, vậy nay có bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS hạng …

3 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm