chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp

KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP MẦM NON - TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 0976250011 - 0968 8686 45 - 09798686 20 MỘT SỐ CÂU HỎI GIÁO VIÊN THƯỜNG THẮC MẮC VỀ CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Câu 1: Tôi đã là giáo viên THCS hiện đang giữ hạng II, vậy nay có bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS hạng …

3 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm