Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Cho Giáo Viên THPT

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG I

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN: 12 tiết
 • Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết
 • Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và quản trị trường THPT: 12 tiết
 • Động lực và tạo động lực cho giáo viên: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

 • Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường THPT: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I: 20 tiết
 • Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THPT: 24 tiết
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THPT: 20 tiết
 • Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế: 20 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước: 12 tiết
 • Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo : 12 tiết
 • Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN: 12 tiết
 • Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

 • Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II: 20 tiết
 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT: 20 tiết
 • Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT: 20 tiết
 • Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT: 20 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

III. NỘI DUNG LỚP HỌC CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 12 tiết
 • Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông: 12 tiết
 • Quản lý nhà nước về giáo dục cấp THPT: 12 tiết
 • Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thưc, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

 • Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III: 20 tiết
 • Các phương pháp dạy học ở trường THPT: 20 tiết 
 • Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT: 24 tiết
 • Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường THPT: 20 tiết
 • Phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THPT: 20 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra; 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

LIÊN HỆ ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Hotline: 0979 8686 20 –  0968 8686 45 – 0976 250 011

Email: thuphuong@giaoducvietnam.edu.vn

Địa chỉ: 68 Nguyễn Hoàng (Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao) – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm – Hà Nôi.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Keywords: , , , , , ,