Nội Dung Khóa Đào Tạo Chứng Chỉ Chuẩn Chức Danh Cho Giáo Viên THCS

LỚP CHỨNG CHỈ  BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

0976 250 011 – 0979 8686 20 – 0968 8686 45

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THCS HẠNG I

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN: 12 tiết
 • Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết
 • Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và quản trị  nhà trường THCS: 12 tiết
 • Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

 • Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I: 20 tiết
 • Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THCS: 20 tiết
 • Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS: 24 tiết
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THCS: 20 tiết
 • Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết hợp tác quốc tế: 20 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước: 12 tiết
 • Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo: 12 tiết
 • Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: 12 tiết
 • Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

 • Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II: 20 tiết
 • Thanh tra, kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS: 24 tiết
 • Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS: 20 tiết
 • Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS: 20 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tết và viết thu hoạch: 44 tiết

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THCS HẠNG III

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 12 tiết
 • Đổi mới chương trình GDPT và các nhiệm vụ trọng tâm của GDPT: 12 tiết
 • Quản lý nhà nước về GDPT: 12 tiết
 • Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

 • Hoạt động dạy học và giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III: 20 tiết
 • Các phương pháp dạy học ở trường THCS: 20 tiết 
 • Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh THCS: 24 tiết
 • Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong trường THCS: 20 tiết
 • Phối hợp giữa nhà trường gia đinh và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS: 20 tiết 
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

LIÊN HỆ ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Ms Mai: 0979 8686 20 –  0968 8686 45

Email: thuphuong@giaoducvietnam.edu.vn

Địa chỉ: 68 Nguyễn Hoàng (Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao) – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm

 

 

 

 

Facebook Comments

Keywords: , , , ,