Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Tiểu Học

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

0976250011-0968868645-0979868620

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề):

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: 60 tiết
 • Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết
 • Xu hướng đổi mới quản lí giáo dục phổ thông & quản trị nhà trường tiểu học: 12 tiết
 • Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học: 12 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng II

 • Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học: 132 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II: 20 tiết
 • Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường tiểu học: 20 tiết
 • Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học: 20 tiết
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học: 24 tiết
 • Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế: 20 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

Phần 1: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước: 12 tiết
 • Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo: 12 tiết
 • Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN: 12 tiết
 • Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng II

 • Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III
 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học: 20 tiết
 • Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học: 20 tiết
 • Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học: 20 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

chuẩn chức danh

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV

Phần 1: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” 12 tiết
 • Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông: 12 tiết
 • Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học: 12 tiết
 • Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên: 16 tiết
 • Ôn tâm và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng IV

 • Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV: 20 tiết
 • Các phương pháp day học ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh: 24 tiết
 • Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường tiểu học: 20 tiết
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh tiểu học: 20 tiết
 • Ôn tậm và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

LIÊN HỆ ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Hotline: 0979 8686 20 –  0968 8686 45 – 0976250011

Email: thuphuong@giaoducvietnam.edu.vn

Địa chỉ: 68 Nguyễn Hoàng (Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao) – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Keywords: , , , ,