Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Tư Vấn Du Học

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC 

TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline : 0976 250 011 – 0968 8686 45 – 0979 8686 20

  • Khai giảng các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần và đủ của giám đốc, nhân viên tư vấn,các tổ chức dịch vụ tư vấn du học tự túc trển toàn quốc.
  • Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
  • Căn cứ Thông tư số 23/2013/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp  chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
  • Căn cứ Thông tư số 29/2013/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thôi Báo Khai Giảng Các Lớp Bồi Dưỡng Chứng Chỉ Tư Vấn Du Học.

* Lịch khai giảng:

– Tại Hà Nội: Xem Tại Đây

* Mục đích khóa học:

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

* Kinh phí bồi dưỡng và thời gian học:

– Lớp tại Hà Nội:

+ Lớp học thứ 7, chủ nhật (học 08 buổi): Học phí 4.000.000đ/ 01 người (Học viện QLGD HN cấp chứng chỉ)

+ Lớp học giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 7 – học 1 tuần): Học phí 3.500.000đ/ 01 người (Trường cán bộ QLGD HCM cấp chứng chỉ)

– Lớp tại Hồ Chí Minh:  Học phí 3.000.000đ (Trường cán bộ QLGD HCM cấp chứng chỉ)

Hotline : 0976 250 011 – 0968 8686 45 – 0979 8686 20

 

* Đối tượng tham gia khóa học:

  • Người Việt Nam hoặc nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
  • Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

* Nội dung khóa học : Theo nội dung được ban hành tại Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

TT Nội dung Số tiết Tự học
I NỘI DUNG BẮT BUỘC    
  Chuyên đề 1: Quy định, chính sách chung 18 45
1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hội nhập quốc tế về giáo dục 9 27
2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 6 18
3 Hội thảo 1 3
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1
  Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và nước ngoài 21 54
4 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3 9
5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 6 18
6 Hệ thống kiểm định công nhận chất lượng đào tạo và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 6 18
7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài 3 9
8 Hội thảo 2 3
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2
  Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học 24 63
9 Các kỹ năng thực hiện hoạt động tư vấn du học 15 45
10 Trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp 3 9
11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 3 9
12 Hội thảo 3 3
   
II NỘI DUNG TỰ CHỌN 10 30
13 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5 15
14 Công tác phát triển giáo dục quốc tế 5 15
15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5 15
16 Giải quyết tranh chấp 5 15

* Hồ sơ:

  • 02 ảnh 3×4
  • Bằng tốt nghiệp phô tô công chứng
  • Chứng minh thư phô tô công chứng hoặc bản sao giấy khai sinh

Học viên có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng gửi danh sách đăng ký theo mẫu sau => TẢI VỀ gửi về email: thuphuong@giaoducvietnam.edu.vn để nhận được thông báo và hướng dẫn nhập học

* Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học” theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có giá trị trên toàn quốc.

* Liên hệ đăng ký học:

Phòng đào tạo – Gặp Cô Phương

Đ/c: Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao – Số 68 Nguyễn Hoàng – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm – Hà Nội

– Điện thoại: 0976 250 011

– Hotline: 0979 8686 20 – 0968 8686 45

– Zalo: 0976 250 011

– Email: thuphuong@giaoducvietnam.edu.vn

 

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

Một số hình ảnh khóa học nghiệp vụ tư vấn du học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments