Nghiệp vụ sư phạm

Chứng Chỉ Chuyên Viên – Chuyên Viên Chính

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH 0976 250 011 – 0968 8686 45 – 0979 8686 20 Bạn đang là cán bộ , công chức, viên chức, nhân viên đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Bạn đang có nhu cầu muốn tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Bạn …

5 Tháng Chín 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Chứng Chỉ Chuyên Viên – Chuyên Viên Chính

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH 0976 250 011 – 0968 8686 20 – 0979 8686 20 Bạn đang là cán bộ , công chức, viên chức, nhân viên đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Bạn đang có nhu cầu muốn tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Bạn …

29 Tháng Tám 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Chứng Chỉ Giáo Dục Đặc Biệt

CHỨNG CHỈ  NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ  RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam Kết Hợp Cùng Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Thông Báo  : Khai giảng các lớp chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục …

11 Tháng Bảy 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Tư Vấn Du Học

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC  TRÊN TOÀN QUỐC Hotline : 0976 250 011 – 0968 8686 45 – 0979 8686 20 Khai giảng các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần và đủ của giám đốc, nhân viên tư vấn,các tổ chức dịch vụ tư vấn du học tự túc trển toàn …

26 Tháng Sáu 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Cho Giáo Viên THPT

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  I. NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG I Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN: 12 tiết Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và …

11 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Nội Dung Khóa Đào Tạo Chứng Chỉ Chuẩn Chức Danh Cho Giáo Viên THCS

LỚP CHỨNG CHỈ  BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 0976 250 011 - 0979 8686 20 - 0968 8686 45 I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THCS HẠNG I Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN: 12 tiết Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết Xu hướng đổi mới quản lý …

11 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Tiểu Học

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 0976250011-0968868645-0979868620 I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề): Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: 60 tiết Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết Xu hướng đổi mới …

9 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp

KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP MẦM NON - TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 0976250011 - 0968 8686 45 - 09798686 20 MỘT SỐ CÂU HỎI GIÁO VIÊN THƯỜNG THẮC MẮC VỀ CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Câu 1: Tôi đã là giáo viên THCS hiện đang giữ hạng II, vậy nay có bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS hạng …

3 Tháng Một 2019| Nghiệp vụ sư phạm

Những Khó Khăn Của Giáo Viên Khi Mới Ra Trường

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NHỮNG NHÀ GIÁO KHI MỚI RA TRƯỜNG Hiện nay rất nhiều giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ sư phạm giảng dạy về trình độ chuyên môn cũng như việc áp dụng những phương pháp giảng dạy và bài giảng sao cho học trò của mình hiểu và nắm vững được những gì mà người thầy, người cô muốn truyền đạt. Hầu như ai ai mới ra trường cũng đều gặp phải những khó khăn riêng …

11 Tháng Mười 2018| Nghiệp vụ sư phạm

Tìm Hiểu Các Phương Pháp Nghệp Vụ Sư Phạm

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Hiện nay, việc tìm kiếm một phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam đang là điều trăn trở của những ai quan tâm đến sự nghiệp trồng người - từ các cơ quan quản lý giáo dục, lãnh đạo các trường đại học đến các giảng viên trực tiếp đứng lớp. Trước khi đề xuất một phương pháp nghiệp vụ sư phạm giảng dạy mới nào đó, …

11 Tháng Mười 2018| Nghiệp vụ sư phạm