Văn thứ lưu trữ

Ý Nghĩa Của Công Tác Văn Thư Lưu Trữ

VỊ TRÍ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Vị trí của công tác văn thư Công tác văn thư được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung. Trong Văn phòng, công tác văn thư không thể thiếu được và là nội dung quan trọng, chiếm một phần rất lớn trong nội dung hoạt động của Văn phòng. Như vậy, công tác văn thư gắn liền với hoạt động của các cơ quan được xem như một mặt hoạt …

11 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Các Phương Pháp Soạn Thảo Văn Bản Theo Quy Chuẩn

SOẠN THẢO VĂN BẢN THEO QUY CHUẨN Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hiện nay, trên mọi lĩnh vực, hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành, quyết định, thi hành đều gắn liền với văn bản, cũng có nghĩa là gắn liền việc soạn thảo, ban hành và tổ chức sử dụng văn bản nói riêng, với công tác học văn thư lưu trữ nói chung. Do đó, vai trò của công tác văn thư và lưu trữ đối với hoạt động …

11 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Các Phương Pháp Lưu Trữ Hồ Sơ

CÁC PHƯƠNG PHÁP LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG   1.Lưu theo vần, mẫu tự Sử dụng cho hồ sơ tên Hồ sơ cá nhân: bỏ các tư liệu liên quan đến cá nhân vào bìa kẹp hồ sơ tên (hoặc phong bì) riêng. Bên ngoài ghi tên và một số thông tin cơ bản khác. Bên trong mỗi hồ sơ, sắp xếp các tài liệu theo ngày, tháng từ gần đến xa nhất Hồ sơ hỗn hợp: sắp xếp các tài liệu theo các vẫn …

11 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Công Việc Của 1 Nhân Viên Văn Thư Hành Chính Là Gì?

Công việc của nhân viên hành chính văn phòng là gì??? Phải chăng đơn giản là họ ngồi bàn giấy với đống hồ sơ sổ sách, ghi chép, sắp xếp và ghi chép. Trong tiềm thức của nhiều người, đây có lẽ là một nghề nhàn hạ với những thao tác đơn giản. Nhưng trên thực tế ngày nay, công việc của nhân viên văn thư lưu trữ văn phòng lại không hề đơn giản như cách chúng ta vẫn nghĩ. Có nhiều yêu cầu công việc …

11 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Các Loại Văn Bản Thường Được Sử Dụng

CÁC LOẠI VĂN BẢN THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC VĂN BẢN CÓ TÍNH PHÁP QUY Nghị quyết: Là một hình thức văn bản dùng để ghi lại một cách chính xác những kết luận và quyết định của hội nghị tập thể, được thông qua tại cuộc họp về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể. Nghị quyết là loại văn bản có tính lãnh đạo, chỉ đạo, khi viết không chia thành các điều khoản Quyết …

11 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Văn Thư Lưu Trữ Trong Công Cuộc Đổi Mới

VĂN THƯ LƯU TRỮ - CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Công tác văn thư là một hoạt động thường xuyên của mọi cơ quan trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Ngay từ khi cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước ta đã có những quy định cụ thể về công tác này. Cùng với sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các thời kỳ, trên thực tế công tác văn thư trong các cơ quan cũng ngày càng được củng cố, nhất là trong giai đoạn hội …

4 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Tìm Hiểu Văn Thư Lưu Trữ Trong Công Cuộc Đổi Mới

VĂN THƯ LƯU TRỮ - CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Công tác văn thư là một hoạt động thường xuyên của mọi cơ quan trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Ngay từ khi cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước ta đã có những quy định cụ thể về công tác này. Cùng với sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các thời kỳ, trên thực tế công tác văn thư trong các cơ quan cũng ngày càng được củng cố, nhất là trong giai đoạn hội …

3 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Yêu cầu của người thực hiện công tác văn thư

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI CÔNG TÁC TRONG LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ Trong quá trình thực hiện nội dung của công tác học văn thư lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây. Nhanh chóng là yêu cầu đối với công tác văn thư lưu trữ. Quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội phụ thuộc nhiều vào việc …

3 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ

Yêu Cầu Của Công Tác Văn Thư Lưu Trữ Hiện Nay

NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ HIỆN NAY NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ  Công tác văn thư lưu trữ bao gồm những nội dung dưới đây: 1.      Soạn thảo và ban hành văn bản Thảo văn bản Duyệt văn bản Đánh máy, in ấn, sao chụp văn bản Ký văn bản 2. Quản lý văn bản và các tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Quản lý văn bản …

3 Tháng Mười 2018| Văn thứ lưu trữ