Thư ký văn phòng

Cách Bảo Quản Tài Liệu Tốt Nhất

CÁCH BẢO QUẢN TÀI LIỆU TỐT NHẤT PHỤC VỤ CHO CỘNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Công việc đau đầu nhất của một nhân viên hành chính văn phòng hiện nay là công tác văn thư lưu trữ chưa được thực hiện một cách có hiệu quả. Công tác văn thư tại chưa đáp ứng được yêu cầu của người quản lý, công tác lưu trữ đang trở lên khá rắc rối. Vậy tham gia khóa học văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng, các bạn sẽ được …

10 Tháng Mười 2018| Thư ký văn phòng