Khai hải quan điện tử

Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH THỰC TẾ I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu được quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động xuất nhập khẩu Nắm vững các thủ tục, chứng từ hải quan cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu như: hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận chuyển, bộ chứng từ xuất nhập khẩu, các thủ tục thanh toán, các thủ tục giao nhận hàng hóa Nâng cao kỹ …